Ισχύει το Μεταφορικό Ισοδύναμο για το 2020? Κάνε ανανέωση Τωρα

Τα εύκολα βήματα για την ανανέωση του μεταφορικού ισοδύναμου 2020  Τα βήμα που πρέπει να γίνουν από τον δικαιούχο για την επικαιροποίηση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου είναι: