Πως να προστατευτείτε κατά τις ηλεκτρονικές αγορές, Οδηγίες από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

Πως να προστατευτείτε κατά τις ηλεκτρονικές αγορές, Οδηγίες από τον Συνήγορο του Καταναλωτή
Greece

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή , στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αναδεικνύει τις αθέμιτες και παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές

Το δελτίο τύπου από την Ανεξάρτητη αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”