Ισχύει το Μεταφορικό Ισοδύναμο για το 2020? Κάνε ανανέωση Τωρα

Ισχύει το Μεταφορικό Ισοδύναμο για το 2020? Κάνε ανανέωση Τωρα
Οικονομία

Τα εύκολα βήματα για την ανανέωση του μεταφορικού ισοδύναμου 2020 

Τα βήμα που πρέπει να γίνουν από τον δικαιούχο για την επικαιροποίηση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου είναι:

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου

– Πατάτε είσοδος και αμέσως μετά πληκτρολογούμε τα στοιχεία του taxisnet.

 

 

– Μεταφερόσαστε στην κεντρική σελίδα του Μεταφορικού Ισοδύναμου, όπου μας ζητείται να κάνετε επικαιροποίηση της κάρτας για το 2020.

 

 

 

– Πατάτε στο εικονίδιο που αναγράφει Επικαιροποίηση της Ωφελούμενης Μονάδας

– Μετά την επικαιροποίηση, η κάρτα του Μεταφορικού Ισοδύναμου έχει ανανεωθεί για την Περίοδο 01/01/2020 έως 31/12/2020

 και μετρά τις μετακινήσεις-διαδρομές για το 2020, που αντιστοιχούν σε κάθε δικαιούχο.